Nejčastější otázky

Níže najdete seznam nejčastěji pokládaných dotazů a otázek, které zajímají uživatele aplikace nebo zájemce o oblast hubnutí nebo zdravý životní styl

1. V čem se liší placená forma programů od konkurenčních internetových programů, které také umožňují vypočítat příjem a výdej energie ?

Je zde zásadní rozdíl minimálně ve čtyřech základní bodech:

 • získáte přímo pro vás individualizovaný cvičební a výživový plán
 • můžete v plném rozsahu využít propracovaných funkcí ukládání a třídění oblíbených položek, který Vám velmi zjednoduší každodenní použití programu
 • máte k dispozici unikátní know-how řízení dynamické rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie pomocí Optonů
 • můžete začít používat tzv.chytrou elektroniku OPTIFIT která komunikuje přímo s aplikací a minimalizuje čas potřebný pro evidenci pohybu

2. Proč nejsou všechny Vaše programy zdarma?

Našim cílem je dlouhodobě poskytovat KVALITNÍ a FUNKČNÍ služby. To se neobejde bez dostatečné motivace klientů i neustálého vývoje a zdokonalování programů. Vycházíme také z toho že:

 • pokud je něco zcela zdarma nemotivuje to uživatele k pravidelnému užívání = nemůže to přinášet kýžený efekt
 • unikátní know how obsažené v placených programech má hodnotu, kterou není důvod zpřístupňovat zcela zdarma
 • motivační systém Optolarů je postaven tak, že Vám při správném používání programu umožní cenu programu snižovat na úplné minimum
 • máme mnoho dalších představ jak programy vylepšovat, zvyšovat komfort i efektivitu. Z investování těchto prostředků budou ve finále těžit samotní uživatelé.

3. Co jsou Optony a jaká je jejich funkce?

 • OPTONY najdete pouze v tomto programu
 • zahrnují v sobě jak individuální údaje jako hmotnost, věk klienta či jeho pracovní aktivitu, tak i energii pro bazální a klidový metabolismus
 • dělají z komplikovaného počítání energetické rovnováhy z Joulů či Kalorií jednoduchou úlohu. Denní příjem z potravy = 100 Optonů. Týdenní výdej z pohybových aktivit = 100 Optonů znamená plnění vytčeného cíle.
 • všechny potraviny i pohyby jsou přepočteny na Optony a vy okamžitě vidíte jakou část energie jste přijali nebo  spotřebovali

4. Jak funguje Optoměr = hodnocení pomocí grafiky s panáčkem Optimonem?

Systém Optonů Vás nenutí složitě počítat stovky kilojoulů či kalorií. Jedná se o jednoduchý a originální systém umožňující rychlou orientaci při výběru optimálních jídel a vhodné pohybové aktivity. Snězte maximálně 100 Optonů denně, vydejte minimálně 100 Optonů za týden a efekt je zajištěn! Optimon (postavička) hlídá vždy celkovou TÝDENNÍ bilanci Optonů. Na ose pod figurkou můžete sledovat na kolik procent plníte svůj program. Pokud máte na konci výsledek okolo 100, nebo více procent, efekt programu je zajištěn.

5. Musí být počet Optonů vždy přesně 100, nebo existuje tolerance?

Tak jako běžný život přináší každodenně řadu změn i náš program nenutí nikoho dodržovat nějaká dogmata. 100 je optimální hodnota. Pokud se budou Vaše reálné hodnoty pohybovat v rozpětí +- 5 bodů za den fungování programu jistě není ovlivněno. Větší “prohřešky” na straně příjmu lze vždy ještě “napravit” na straně výdeje pomocí pohybem.

6. Co když můj denní přednastavený plán nedává PŘESNĚ 100 Optonů?

Tolerance +- 5 Optonů žádným způsobem neovlivní negativně fungování programu. Plán je sestaven tak, aby Vás nenutil k nelogickým krokům (např. sníst 1/5 rohlíku jen proto, aby výsledek dal přesně na bod cílovou hodnotu).

7. Co mám dělat pokud přesně nedodržím plán programu OptiMum (OptiPlus)?

V našich programech to není problém! Máte dvě možnosti.

 • buď nezrealizované jídlo/aktivitu jednoduše odstraníte z programu a nahradíte je tím co odpovídá skutečnosti
 • nebo využijete možnost rychlého “Hodnocení”, kde odkliktene volbu odpovídající realitě. Přepočítaná hodnota se pak projeví ve vyhodnocení Optimonem.

8. Jak mám použít “Hodnocení” s pohybovým a výživovým plánem pro daný den?

Tato funkce je ve spojení s kalendářem klíčová pro rychlou orientaci a jednoduché hodnocení skutečného plnění programu. Není nutno vždy měnit zpětně plán tak, aby odpovídal skutečnosti. Fungování jednotlivých stupňů hodnocení je popsáno “pod otazníčkem” u funkce Hodnocení.  

9. Jak zjednoduší funkce “Oblíbených položek” práci s plánem?

Promyšlené využívání funkcí Oblíbených položek (dnů, jídel, potravin, pohybů) Vám umožní vytvořit si vlastní systém a seznamy položek, které odpovídají Vašim zvyklostem. Jejich používání pak velmi usnadní a zrychlí Vaši vlastní tvorbu výživových i pohybových plánu, u který pak jen sledujete a hodnotíte jejich dodržování.

10. Co mám udělat pokud nerozumím některé z funkcí programu?

Doporučujeme následující postup:

1. hledat odpověď v této sekci FAQ – pokud nenajdete odpověď …

2. projít Poradnu v oddílu “Komunikace” – pokud nenajdete odpověď …

3. napsat svůj dotaz v rámci Poradny, kterou budeme průběžně sledovat a na dotazy odpovídat – nebo …

4. napsat svůj dotaz na email info@onlinehubnuti.cz , obratem se pokusíme odpovědět

11. Co dělat pokud v databázi nenajdu potravinu, nebo aktivitu, kterou chci použít?

Pošlete nám svůj požadavek, nejlépe i (pokud je znáte) s dílčími hodnotami na info@onlinehubnuti.cz . My budeme informaci verifikovat a ověřenou položku přidáme do odpovídající databáze. U programů OPTIMUM a OPTIPLUS systém automaticky každému klientovi dopočítá i hodnotu v OPTONECH. O přidání Vás budeme obratem informovat.

12. Proč bych měl plánovat své chování alespoň na týden dopředu?

“Pouhé” zaznamenání a zhodnocení již zkonzumovaného jídla či zrealizované aktivity je jistě lepší než nemít vůbec žádné povědomí o přijaté a vydané energii. Neumožňuje Vám to ale již minulost ovlivnit. Nejefektivnější používaní programů proto spočívá v plánování (alespoň rámcovém) výživy a pohybu vždy na následující týden. V jeho průběhu pak již stačí průběžně pár “kliky” hodnotit a sledovat, jak se Vám program daří dodržovat.

13. Jak se budou dále vyvíjet interaktivní programy?

Funkčnost nabízených programů bude neustále doplňována a zdokonalována o prvky, které se do aktuální verze ještě z časových důvodu nedostaly. Zásadní pro průběžné upravování funkčnosti programů bude také zpětná vazba ze strany samotných uživatelů. Proto nás s podněty k vylepšení neváhejte jakoukoli formou kontaktovat.

14. Kde se mohu dozvědět co se chystá nového a kdy budou zprovozněny další funkce?

Nejlepší je sledovat náš profil na facebooku. Nejaktuálnější informace naleznete v aktualitách na stránce ihned po přihlášení do programu.