Mgr. Iva Klimešová, Ph.D. - zdravá výživa v Onlinehubnuti.cz a Optimální svět

Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.

Titul Ph.D. v oboru kinantropologie získala na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Její dizertační práce se zabývala vztahem mezi množstvím tuku v redukční dietě a vybranými metabolickými parametry. Na fakultě působí jako akademický pracovník se zaměřením na oblast výživy, životního stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. V odborné činnosti se zabývá zejména problematikou preventivního a léčebného působení diety. Absolvovala semestrální stáž na univerzitě v USA, kde vyučovala předměty zaměřené na fitness a zdravý životní styl. Společně s doktorem Šlachtou stála u vzniku společnosti Fitaktivnet s.r.o., která uvádí v praxi intervence úpravy životního stylu v přímé spolupráci s ambulancemi praktických lékařů.

Je členkou vědecké společnosti Výživa a potraviny a České společnosti tělovýchovného lékařství.

Ze sportovních aktivit je jí blízký běh, tenis a snowboarding. Miluje kuchařské knihy a dobré jídlo.

Je jedním z tvůrců odborné části projektů zdravilide.cz a onlinehubnuti.cz

Best results: Je jedním z tvůrců odborné části projektů zdravilide.cz a onlinehubnuti.cz především v oblasti výživy

Specialization: kinantropologie, výživové poradenství, preventivní a léčebné působení diety

Education: Ph.D. , Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc