Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. - Onlinehubnuti.cz

Mgr. Radim Šlachta, Ph.D.

Vystudoval na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, kde posléze získal titul Ph.D. v oboru fyziologie zátěže. Na fakultě působil jako akademický pracovník se zaměřením na oblast životního stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. Ve své odborné práci se zaměřuje především na problematiku moderních přístupů k aplikaci teorií změny chování a optimalizace životního stylu do praxe. V rámci toho se podílel společně s managementem sítě ambulancí praktických lékařů Moje ambulance a na vzniku společnosti Fitaktivnet s.r.o. zaměřující se na intervence v oblasti životního stylu prostřednictvím spolupráce s ambulancemi praktických lékařů.

7 let byl členem řídící komise Evropské sítě na podporu zdraví zlepšující pohybové aktivity (HEPA Europe) při regionální kanceláři WHO v Římě, nyní je jejím čestným členem. Působí jako člen poradní skupiny ředitele „sekce Sport“ při Evropské komisi pro implementaci „Evropských doporučení pro zdraví zlepšující pohybovou aktivitu“. Je členem International Institute for Health Promotion (IIHP) při American University ve Washingtonu.

Ve volném čase se věnuje především sportovnímu lezení (díky tomu má bohaté osobní zkušenosti z oblasti udržování optimální tělesné hmotnosti), ale také snowboardingu, cyklistice a obecně outdoorovým aktivitám. 

Je jedním z iniciátorů a tvůrců odborné části projektů zdravilide.cz a onlinehubnuti.cz.

Best results: Je jedním z iniciátorů a tvůrců odborné části projektů a onlinehubnuti.cz v oblast zdravý pohyb a energetická rovnováha

Specialization: oblast životního stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, optimalizace životního stylu,

Education: katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury, Univerzity Palackého, Olomouc, Ph.D. v oboru fyziologie zátěže, komise Evropské sítě na podporu zdraví HEPA, International Institute for Health Promotion (IIHP) při American University, Washington