Jak se budou dále vyvíjet interaktivní programy?

Funkčnost nabízených programů bude neustále doplňována a zdokonalována o prvky, které se do aktuální verze ještě z časových důvodu nedostaly. Zásadní pro průběžné upravování funkčnosti programů bude také zpětná vazba ze strany samotných uživatelů. Proto nás s podněty k vylepšení neváhejte jakoukoli formou kontaktovat.